-
MySite.com :: ทบทวนกระทู้ - การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ผู้ส่ง ข้อความ
mongkol
ตอบตอบ: 29/07/2013 6:57 am    ชื่อกระทู้:

ข้อมูล 0-3-0 จะให้ P2O5 = 3%

ไม่ใช่ 30%


.
kimzagass
ตอบตอบ: 25/07/2013 1:55 pm    ชื่อกระทู้:

ปาล์ม ๒๐ ไร่
COMMENT :
เนื้อที่ประมาณนี้มีอนาคต ขนาดกำลังพอดีสำหรับแรงงานที่ค่อนข้างหายากในสมัยปัจจุบัน .... ใช้เครื่องทุ่นแรง อย่างระบบบสปริงเกอร์ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื้องานได้ บำรุงปาล์มได้เต็มที่เท่าที่เขาต้องการ แรงงานคนเดียว เวลาครึ่งวันเสร็จ

อนาคตดีเพราะเป็นพืชอาหาร คน สัตว์ และพืชพลังงาน

เหลือก็แต่ "การตลาด" เท่านั้น .... เกษตรกรไทยน่าจะก้าวไปสู่ "ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ" โดยการรวมกลุ่มสร้างขึ้นมา แทนที่จะพึ่งพาแต่โรงงานน้ำมันปาล์มอย่างเดียว


อยู่พัทลุง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว มีน้ำท่วมถึง มีน้ำเพียงพอตลอดปี
COMMENT :
ปาล์ม ยางพารา มะพร้าว ชอบฝนแปดแดดสี่ ภาคใต้ O.K. แต่ถ้าเป็นภาคอิสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ฝนสี่แดดแปด ไม่ค่อยดี

ปาล์ม มะพร้าว ตระกูลเดียวกัน ต้องการธาตุอาหาร Mg. Zn. B. เป็นหลัก ภาคไต้มีทะเล ลมทะเลพัดเข้ามา ในอากาศจึงมี Mg ปนเปื้อนมาด้วย ส่งผลให้ที้งปาล์ม ทั้งมะพร้าวเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดีตลอดปี

งานวิจัยปาล์มน้ำมันที่ บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นสวนยกร่องน้ำหล่อ น้ำในร่องระเหยขึ้นมาเกิดเป็น "ความชื้นสัมพัทธ์" ในอากาศในแปลง ช่วยให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตดีมากๆ

โชคของปาล์มที่เลือกเกิดได้ที่พัทลุง


แต่วิธีการใส่ปุ๋ยที่นักวิชาการเกษตรบอกมา คือ ใส่ปุ๋ยเคมี ดังนี้ :
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) N = 21%
ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต (0-3-0) P2O5 = 30%
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) K2O = 60%
COMMENT :
- รวมกันแล้วเป็นปุ๋ยสูตรไหนล่ะ ปุ๋ยทางใบหรือทางราก
- เดาๆ น่าจะเป็น 1 : 1.5 : 3) น่าจะ O.K. กับปาล์มภาคไต้
- ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบ ลุยได้เลย ซักเดือนละครั้ง
- แต่ถ้าเป็นปุ๋ยทางราก รากอยู่กับดิน ในดินต้องมีอินทรีย์วัตถุรองรับ ไม่มีอินทรีย์วัตถุใส่ปุ๋ยลงไป ไร่ละ 1 ตันก็ไลฟ์บอยด์


ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์ MgO = 27%
COMMENT :
- ต้นไม้ต้นพืช ไม่รู้จักยี่ห้อ ไม่ฟังโฆษณา ไม่รู้จักเจ้าของคนปลูก
- ต้นไม้ต้นพืชรู้จักแต่เนื้อปุ๋ย รู้ว่า .... แม็กเนเซียม อ๊อกไซด์ คือ แม็กเนเซียม ทางราก .... แม็กเนเซียม ซัลเฟต คือ แม็กเนเซียม ทางใบ
- แม็กเนเซัยม อ๊อกไซด์ (กก.ละ 8 บาท) ปุ๋ยทางราก ผ่านรากเข้าต้นได้ แต่ผ่านปากใบเข้าต้นไม่ได้ เพราะโมเลกุลมันใหญ่
- แม็กเนเซียม ซัลเฟต (กก.ละ 80 บาท) ปุ๋ยทางใบ ผ่านปากใบเข้าสู่ต้นได้ ตกลงดินผ่านรากเข้าสู่ต้นได้อีกด้วย เพราะโมเกลุลมันเล็ก
- ให้ทางเดียวได้ทางเดียว .... ให้ 2 ทางได้ 2 เด้ง


ปุ๋ยโบเรท Boron = 11%
COMMENT :
- ต้นไม้ต้นพืช ไม่รู้จักยี่ห้อ ไม่ฟังโฆษณา ไม่รู้จักเจ้าของคนปลูก
- โบรอน ต้องแคลเซียม โบรอน. เพราะโบรอน.ต้องมีแคลเซียม.เป็นพาหะ
- แคลเซียม โบรอน.ให้ทางใบได้ประสิทธิภาพสูง เพราะเข้าสู่ต้นได้เร็ว.... ให้ทางดิน ถึงช้าแต่ได้เรื่อยๆ ต้นได้รับตลอด 24 ชม.
- เศษซากทะลายปาล์มจากโรงงาน (กก.ละ 1 บาท ตักเอง, 3 บาท โรงงานตักให้) ในเศษทะลายปาล์มมีโบรอน เอาเศษทะลายปาล์มใส่โคนต้น 2-3 ปี/ครั้ง

(สวนส้มธนาธร ฝาง เชียงใหม่ ขนเศษทะลายปาล์มจาก ร.ง.ปาล์มที่ชุมพร บันทุก 22 ล้อ เอาไปใส่สวนไม้ผล)


จำนวนที่ใส่เพิ่มขึ้นตามอายุของปาล์ม แต่ที่ใส่เพิ่มเอง คือ ขี้ไก่
COMMENT :
- ขี้ไก่ คือ ขี้ไก่ มูลสัตว์ปีก ปุ๋ยตัวท้ายสูง ปาล์มชอบ .... จากขี้ไก่ธรรมดาๆ ให้เป็น "ขี้ไก่ซุปเปอร์" จะเหนือกว่าไหม ?

- ลุย ! เพื่อปาล์มอันเป็นที่รัก :
.... ทางดิน : ใส่เศษทะลายปาล์ม 2-3 ปี/ครั้ง, ใส่ยิบซั่ม. กระดูกป่น, ขี้ไก่ขี้วัว ปีละ 2 ครั้ง, ให้น้ำหมักชีวภาพสูตรไหนก็ได้ที่มีสารอาหารอินทรีย์ (กุ้ง หอย ปู ปลาทะเล เลือด ไขกระดูก นม ชี้ค้างคาว น้ำมะพร้าว) ปุ๋ยเคมี (8-24-24, Mg, Zn, TE) อัตรา 2 ล./20 ต้น/2 เดือน

.... ทางใบ : Mg Zn UREA TE 2 รอบ สลับด้วย Ca.Br 1 รอบ ห่างกันรอบละ 15-20 วัน

** เดือนใดปาล์มขาด Mg. Zn. B. TE. เดือนเดียวกันนั้นของปีรุ่งขึ้น ปาล์มจะขาดคอ เพราะฉนั้นต้องให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี


ปุ๋ยแบบลุงคิม
COMMENT :
ไม่มีสูตรของลุงคิม หรือของบริษัทไหนๆทั้งสิ้น
มีแต่สูตรของปาล์มน้ำมันเท่านั้น
มนุษย์ขี้ตู่ มั่วซั่ว โมเมชั่น .... สูตรของกู สูตรของกู


ลดต้นทุนได้
COMMENT :
- ต้นไม้ต้นพืชไม่รู้จักต้นทุน ต้องการให้เขาโตต้องให้เขากินให้อิ่ม
- เขาต้องการปุ๋ยตัวไหนให้ตัวนั้น ต้องการแค่ไหนให้แค่นั้น ต้องการเมื่อไหร่ให้เมื่อนั้น

ปุ๋ยถูก + ใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ปุ๋ยผิด + ใช้ถูก = ไม่ได้ผล
ปุ๋ยผิด + ใช้ผิด = ไม่ได้ผล ยกกำลังสอง ...... ตายจ้อย
ปุ๋ยถูก + ใช้ถูก = ได้ผล ยกกำลังสอง ......... รวยได้


ประสบการณ์ตรง :
- ดร.สำเนา เพชรฉวี นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษากลุ่มปาล์มน้ำมัน ชุมพร เนื้อที่กว่า 20,000 ไร่ เน้นบำรุงดินด้วย "ยิบซั่ม" เป็นหลัก แล้ว เสริม/เติม/เพิ่ม/บวก ให้ยิบซั่มธรรมดาๆเป็น "ยิบซั่ม ซุปเปอร์" ผลปาล์มที่ได้ "ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด อนาคตดี" ปัจจุบันลุปีที่ 10 แล้ว


.
kimzagass
ตอบตอบ: 25/07/2013 12:13 pm    ชื่อกระทู้: Re: การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

เขียนหนังสือแบบ "ลุยถั่ว" จะให้เลิกทำสวนปาล์มไปปลูกถั่ว
จัด เว้นวรรค ย่อหน้า เครื่องหมาย ฯลฯ ให้มัน ดูดี อ่านง่าย แบบนี้ดีกว่่ามั้ย ?
satorman บันทึก:

เรียน ลุงคิม ครับ


ผมปลูกปาล์มไว้ประมาณ ๒๐ ไร่ ส่วนหนึ่งอายุ ๔ ปี เริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้ว อีกส่วนหนึ่งอายุได้ ๑ ปี พื้นที่ปลูกอยู่พัทลุง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว มีน้ำท่วมถึง มีน้ำเพียงพอตลอดปี

แต่วิธีการใส่ปุ๋ยที่นักวิชาการเกษตรบอกมา คือ ใส่ปุ๋ยเคมี ดังนี้ :
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) N = 21%
ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต (0-3-0) P2O5 = 30%
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) K2O = 60%
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์ MgO = 27%
ปุ๋ยโบเรท Boron = 11%

จำนวนที่ใส่เพิ่มขึ้นตามอายุของปาล์ม แต่ที่ใส่เพิ่มเอง คือ ขี้ไก่

ผมอยากลองวิธีการให้ปุ๋ยแบบลุงคิม ดูแล้วปาล์มจะได้รับปุ๋ยครบถ้วนมากกว่า และลดต้นทุนได้มากกว่าด้วย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังไม่ให้ผลผลิต และกลุุ่มที่ให้ผลผลิตแล้ว


ขอบคุณครับ
.
satorman
ตอบตอบ: 25/07/2013 10:04 am    ชื่อกระทู้: การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

เรียน ลุงคิม ครับ
ผมปลูกปาล์มไว้ประมาณ ๒๐ ไร่ ส่วนหนึ่งอายุ ๔ ปีเริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้ว อีกส่วนหนึ่งอายุได้ ๑ ปี พื้นที่ปลูกอยู่พัทลุง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว มีน้ำท่วมถึง มีน้ำเพียงพอตลอดปี แต่วิธีการใส่ปุ๋ยที่นักวิชาการเกษตรบอกมาคือใส่ปุ๋ยเคมีดังนี้
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21- 0- 0 ) N = 21 %
ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต (0- 3- 0 ) P2O5= 30 %
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0- 0- 60 ) K2O= 60 %
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์ MgO= 27 %
ปุ๋ยโบเรท Boron= 11 %
จำนวนที่ใส่เพิ่มขึ้นตามอายุของปาล์ม แต่ที่ใส่เพิ่มเองคือขี้ไก่
ผมอยากลองวิธีการให้ปุ๋ยแบบลุงคิม ดูแล้วปาล์มจะได้รับปุ๋ยครบถ้วนมากกว่า และลดต้นทุนได้มากกว่าด้วย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังไม่ให้ผลผลิต และกลุุ่มที่ให้ผลผลิตแล้ว
ขอบคุณครับ