-
MySite.com :: ทบทวนกระทู้ - * 10 ข้างหน้า ชาวนา จนเพิ่ม-หนี้ท่วม
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
ตอบตอบ: 31/07/2023 4:21 pm    ชื่อกระทู้: * 10 ข้างหน้า ชาวนา จนเพิ่ม-หนี้ท่วม

.
.
ชาวนา จนเพิ่ม-หนี้ท่วม


ยิ่งทำนายิ่งจน เป็นหนี้มากขึ้น 10 ปี ชีวิตชาวนาไทย ซ้ำเจอต้นทุนปัจจัยการผลิตพุ่ง
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/201963ชาวนาไทยจนสุดในเอเชีย
https://mgronline.com/daily/detail/9660000068327เปิด 10 จุดตกต่ำข้าวไทย ฉุดชาวนาจนสุดในเอเชีย
https://www.dailynews.co.th/news/2574176/
https://www.dailynews.co.th/news/2574176/ชาวนาไทยจนที่สุดในเอเชีย ต้นทุนสูงอันดับ 2 ของโลก
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7786475‘ชาวนาไทย’ ยิ่งทำยิ่งจน-จี้รัฐปฏิรูป 360 องศา
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_4100620