-
++kasetloongkim.com++
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 11341 ที่ตรงกัน
MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 7 JUL.... * นาข้าว "เลยตามเลย"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 6

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 07/07/2020 9:57 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 7 JUL.... * นาข้าว "เลยตามเล
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 7 JUL....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 6 JUL.... * ฝรั่ง
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 36

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 06/07/2020 6:14 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 6 JUL.... * ฝรั่ง
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 6 JUL....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 3 JUL.... * มะละกอ
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 58

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 03/07/2020 6:01 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 3 JUL.... * มะละกอ
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 3 JUL....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 2 JUL.. * สำปะหลัง
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 51

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 02/07/2020 6:06 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 2 JUL.. * สำปะหลัง
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 2 JUL....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 1 JUL.. * มะพร้าว
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 46

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 01/07/2020 6:13 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 1 JUL.. * มะพร้าว
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 1 JUL....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 30 JUN * กล้วยหอมแจ๊คพ็อต
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 58

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 30/06/2020 6:10 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 30 JUN * กล้วยหอมแจ๊คพ็อต
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 30 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 29 JUN * อินทผลัม
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 68

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 29/06/2020 10:02 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 29 JUN * อินทผลัม
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 29 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 26 JUN *มะม่วงไร่กล้อมแกล้ม
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 126

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 26/06/2020 5:50 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 26 JUN *มะม่วงไร่กล้อมแกล้ม
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 26 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 25 JUN * ชัยนาทปลูก "ทุเรียน ? ? ?"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 101

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 25/06/2020 4:18 pm   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 25 JUN * ชัยนาทปลูก "ทุเรียน
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 25 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 24 JUN * นาข้าว "คิดใหม่ ทำใหม่"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 148

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 24/06/2020 5:47 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 24 JUN * นาข้าว "คิดใหม่ ทำ
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 24 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ23JUN *เผือก"ประวัติดิน-หัวโตสำปะหลัง"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 122

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 23/06/2020 6:03 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ23JUN *เผือก"ประวัติดิน-หัวโตสำปะห
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 23 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 22 JUN * ดาวเรือง "ไม่ ปุ๋ยเคมี/สารเคมี"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 134

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 22/06/2020 7:50 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 22 JUN * ดาวเรือง "ไม่ ปุ๋ยเ
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 22 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ19JUN *น.ร.รายงาน"กรดอะมิโน โปรตีน"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 171

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 19/06/2020 6:10 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ19JUN *น.ร.รายงาน"กรดอะมิโน โปรตีน
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 19 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: จะปลูก ไม้ยางนา-ไม้พยุง
kimzagass

ตอบ: 3
เข้าชม: 380

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 18/06/2020 6:15 pm   ชื่อกระทู้: จะปลูก ไม้ยางนา-ไม้พยุง


ผมไปถ่ายรูปมาให้ดูประกอบ.
รูปไม่มานะ...


ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า.
วันนี้คือที่วา่งเปล่า .... อดีตเคยทำอะไรหรือเปล่า ไม่ได้ทำเพราะอะไรถึงไม่ทำ ถ้าทำๆ แล้วสำเร็จหรือเปล่า ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 18 JUN * เก็บตกงานสัญจร "สปริงเกอร์"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 176

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 18/06/2020 6:01 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 18 JUN * เก็บตกงานสัญจร "สปร
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 18 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: สุดยอด 20 โซเชียล....
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 109

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 17/06/2020 5:44 pm   ชื่อกระทู้: สุดยอด 20 โซเชียล....
.
.
สุดยอด 20 โซเชียลมีเดียทรงพลังของโลกปี 2015

1. Facebook – เชื่อว่าตอนนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักเฟสบุ๊ค แบรนด์ใหญ่ต่างๆมีการสร้างแฟนเพจเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เช่น ให้คนกด ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 17 JUN * เก็บตกงานสัญจร "ถั่วฝักยาว"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 96

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 17/06/2020 6:41 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 17 JUN * เก็บตกงานสัญจร "ถั่
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 17 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 16 JUN *เก็บตกงานสัญจร "ปุ๋ย ใบ/ราก"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 98

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 16/06/2020 6:15 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 16 JUN *เก็บตกงานสัญจร "ปุ๋ย
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 16 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
kimzagass

ตอบ: 26
เข้าชม: 2016

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 16/06/2020 6:09 am   ชื่อกระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
.....
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 15 JUN... *เก็บตกงานสัญจร"เทคนิคเทคโน ยา"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 104

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 15/06/2020 5:50 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 15 JUN... *เก็บตกงานสัญจร"เทคนิคเ
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 15 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
kimzagass

ตอบ: 26
เข้าชม: 2016

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 14/06/2020 7:42 pm   ชื่อกระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
.
.
ผมเป็นคนล่ะคนกับ คุณ Teamnorthsta และ คุณโต ผมต้องการแค่ศึกษาเรื่องสวนเกษตร และ หาหนังสือเอาไว้อ่าน แค่นั้นครับ

ขอบคุณ ของคุณอย่างจริงใจ ที่ตอบข้อสงสัยนี้....
---------------------------- ...
  กระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
kimzagass

ตอบ: 26
เข้าชม: 2016

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 14/06/2020 12:27 pm   ชื่อกระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
.
.
.
สวยงามครับ เต็มพื้นที่เลย...

.

.
.
อยากได้ไว้อ่านมั่ง ครับ พอจะมีแบ่งปัน เล่มที่ซ้ำ
หรือ เจ้าของกระทู้จะขายให้ยกชุดมั่งได้มั้ย ครับ

.วันหนึ่ง (จำวันที่ไม่ได้) ของเ ...
  กระทู้: จะปลูก ไม้ยางนา-ไม้พยุง
kimzagass

ตอบ: 3
เข้าชม: 380

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 12/06/2020 3:49 pm   ชื่อกระทู้: Re: รบกวนถามคุณลุงคิม
.
.

รบกวนถามคุณลุงคิม.
ไม่ใช่รบกวน นี่คือ คนรักกันจริงต่างหาก


มีที่ดินไม่กี่ไร่ที่มหาชัย อ เมือง
มหาชัย อ.เมือง....จังหวัดอะไร น่าจะบอกหน่อย


จะปลูกไม้ยืนต้น 20 ปี พวกยางนา ไ ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 12 JUN... * เก็บตกงานสัญจร "ผักอินทรีย์"
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 158

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 12/06/2020 7:07 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 12 JUN... * เก็บตกงานสัญจร "ผักอิ
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 12 JUN....
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

*****************************************************************
สวัสดีครับ ท่านผู้ฟัง ที่เคารพ ...
  กระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
kimzagass

ตอบ: 26
เข้าชม: 2016

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 11/06/2020 2:42 pm   ชื่อกระทู้: นิยายสงครามชุดจ่าดาวเหนือ
.
.

ช่วยติดต่อโดยตรงด้วย เกมส์นี้เหมือนไม่ใช่งานเล็กๆ อย่างที่คิดซะแล้ว....

ลุงคิม (081) 913,4986 .....
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 454 ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 452, 453, 454  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©