-
++kasetloongkim.com++
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 10754 ที่ตรงกัน
MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 17 AUG *มะละกอ (3)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 32

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 17/08/2017 6:43 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 17 AUG *มะละกอ (3)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 17 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: fb กลุ่ม "สมชายไร่กล้อมแกล้ม" ....
kimzagass

ตอบ: 2
เข้าชม: 902

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 16/08/2017 1:46 pm   ชื่อกระทู้: fb กลุ่ม "สมชายไร่กล้อมแกล้ม" ....
.
.


W E L C O M E & T H A N K Y O U ......
.
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 16 AUG *มะละกอ (2)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 34

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 16/08/2017 9:58 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 16 AUG *มะละกอ (2)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 16 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 15 AUG *มะละกอ (1)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 39

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 15/08/2017 6:16 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 15 AUG *มะละกอ (1)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 15 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 14 AUG *มะพร้าว ทิ/หวาน/หอม/แกง (5)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 57

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 14/08/2017 6:56 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 14 AUG *มะพร้าว ทิ/หวาน/หอม/แกง (
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 14 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 11 AUG *มะพร้าว ทิ/หวาน/หอม/แกง (4)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 73

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 11/08/2017 9:53 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 11 AUG *มะพร้าว ทิ/หวาน/หอม/แกง
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 11 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: IPM กับดักแมลง ....
kimzagass

ตอบ: 11
เข้าชม: 1805

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 10/08/2017 1:15 pm   ชื่อกระทู้: IPM กับดักแมลง ....
.
.
คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น....


แมลงศัตรูพืช ประเภทมากลางวัน เข้าหาสีเหลือง (หลงสี)
แมลงศัตรูพืช ประเภทมากลางคืน เข้าหาแสงสว่าง (หลงแสง)

แมลงธรรมชาติ (มีประโยชน์) ไม่หลงสี ไม่หลง ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 9 AUG *มะพร้าว ทิ/หอม/หวาน/แกง (3)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 93

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 09/08/2017 6:45 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 9 AUG *มะพร้าว ทิ/หอม/หวาน/แกง (
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 9 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 8 AUG *มะพร้าว ทิ/หอม/หวาน/แกง (2)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 76

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 08/08/2017 7:33 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 8 AUG *มะพร้าว ทิ/หอม/หวาน/แกง
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 8 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 7 AUG *มะพร้าว กะทิ/น้ำหอม/น้ำหวาน/แกง (1)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 81

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 07/08/2017 7:05 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 7 AUG *มะพร้าว กะทิ/น้ำหอม/น้ำหว
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 7 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 4 AUG *กำจัดปลวก
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 111

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 04/08/2017 9:56 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 4 AUG *กำจัดปลวก
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 4 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 2 AUG *มะนาว (6)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 103

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 02/08/2017 4:52 pm   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 2 AUG *มะนาว (6)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 2 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: กลอนนายกฯ ....
kimzagass

ตอบ: 3
เข้าชม: 200

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 02/08/2017 9:09 am   ชื่อกระทู้: กลอนนายกฯ ....
.
.


สมการเกษตร :
ผลผลิตเพิ่ม + ต้นทุนลด + อนาคตดี = สำเร็จ ยกกำลังสอง.
  กระทู้: กลอนนายกฯ ....
kimzagass

ตอบ: 3
เข้าชม: 200

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 02/08/2017 6:39 am   ชื่อกระทู้: กลอนนายกฯ ....
.
.
https://hilight.kapook.com/view/42576
ชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาเงินล้าน
.
  กระทู้: กลอนนายกฯ ....
kimzagass

ตอบ: 3
เข้าชม: 200

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 01/08/2017 8:39 pm   ชื่อกระทู้: กลอนนายกฯ ....
.
.

http://www.posttoday.com/analysis/interview/468174
"เมื่อทุกข์มากๆ วันนึงชาวนาจะตาสว่างเอง"


........... ฯลฯ ............

สหกรณ์บ้านเราก็ไม่รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ดั ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 1 AUG *มะนาว (5)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 110

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 01/08/2017 6:56 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 1 AUG *มะนาว (5)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 1 AUG

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 31 JUL *มะนาว (4)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 94

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 01/08/2017 6:37 am   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 31 JUL *มะนาว (4)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 31 JUL

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
kimzagass

ตอบ: 5
เข้าชม: 307

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 31/07/2017 6:06 am   ชื่อกระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
.
.
ไม่ใช่ "แนว" ของลุงคิม แต่เป็น "แนว" ของธรรมชาติ

บอกแล้วไง บอกมากว่า 2 ทศวรรษ "ปลูกพืชตามใจพืช ไม่ใช่ตามใจคน" ....
ว่างๆ มีโอกาสช่วยบอกคน "ขายปุ๋ย ...
  กระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
kimzagass

ตอบ: 5
เข้าชม: 307

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 30/07/2017 6:52 pm   ชื่อกระทู้: Re: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
.
.
.
หากไม่ได้ 50 ล้าน อาจได้ 5 แสนก็น่าจะดีครับ

-------------------------------------------------------ไม่ใช่ลุงคิมว่า แต่เป็นข้อความจากกระทู้เดิม....

-------------------------- ...
  กระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
kimzagass

ตอบ: 5
เข้าชม: 307

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 30/07/2017 4:36 pm   ชื่อกระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
.
.
มีคนทำได้.....


http://money.sanook.com/258417/
เห็ดถั่งเช่า กก.ละ 60,000

https://www.thairath.co.th/clip/90521
สาวโคราชเพราะเห็ดถั่งเช่าขาย

http://money.sanook.com/414973/
เห็ดหลิน ...
  กระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
kimzagass

ตอบ: 5
เข้าชม: 307

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 30/07/2017 12:23 pm   ชื่อกระทู้: *ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้าน/ปี
.
.
.
.


https://www.gotoknow.org/posts/518732
ทำเกษตรรายได้ไร่ละ ๕๐ ล้านต่อปี แถมเหนื่อยน้อย
--------------------------------------------------------------บ้าไปแล้วคิดแต่ได้ วิธีทำ ...
  กระทู้: *มนุษย์ต่างดาว....
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 121

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 30/07/2017 11:41 am   ชื่อกระทู้: *มนุษย์ต่างดาว....
.
.

https://board.postjung.com/893009.html
17 สัญลักษณ์ลึกลับของคนโบราณ ที่ทำให้น่าเชื่อว่า "มนุษย์ต่างดาวอาจมีอยู่จริง" !!

https://www.gotoknow.org/posts/188766
ร่องรอยที่ UFO จอดก ...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 27 JUL *มะนาว (3)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 125

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 27/07/2017 8:36 pm   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 27 JUL *มะนาว (3)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 27 JUL

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 26 JUL *มะนาว (2)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 130

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 26/07/2017 6:50 pm   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 26 JUL *มะนาว (2)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 26 JUL

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
  กระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 25 JUL *มะนาว (1)
kimzagass

ตอบ: 0
เข้าชม: 156

ตอบกระดาน: ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร   ตอบ: 25/07/2017 7:15 pm   ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางวิทยุ 25 JUL *มะนาว (1)
.
.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 25 JUL

AM 594 เวลา 07.35-08.00 (ทุกวัน) และ 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)

********************************************************************
...
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 431 ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 429, 430, 431  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©