-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 21 0CT.... * สารสมุนไพร (8)
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 21 0CT.... * สารสมุนไพร (8)
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 21 0CT.... * สารสมุนไพร (8)

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 10627

ตอบตอบ: 21/10/2019 5:28 am    ชื่อกระทู้: ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิทยุ 21 0CT.... * สารสมุนไพร (8) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.
.


ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทางรายการวิทยุ 21 0CT
AM 594 เวลา 08.15-09.00 (จันทร์-ศุกร์)
********************************************************************

สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพ
กองทัพบกเพื่อประชาชน เสนอรายการสีสันชีวิตไทย วิทยุเพื่อการเกษตร และอาชีพเสริม

ผลิตรายการโดย :
กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

จุดยืนรายการ :
* เกษตรแบบ อินทรีย์นำ - เคมีเสริม - ตามความเหมาะสม
* หัวใจเกษตร ปุ๋ย - ยา - เทคนิค - เทคโนฯ - โอกาส - ตลาด - ต้นทุน
* ปัจจัยพื้นฐาน ดิน - น้ำ - แสงแดด/อุณหภูมิ/ฤดูกาล - สารอาหาร - สายพันธุ์ - โรค
* พร้อมทำเองสอนวิธีทำ พร้อมซื้อสอนวิธีซื้อ

สนับสนุนรายการโดย :
*บ.นิมุติ เอ็นจิเนียริ่ง เครื่องย่อยเศษพืช .... (02) 322-9175-6
http://www.nimut.com/

* ยิบซั่มธรรมชาติ ---- เฟอร์มิกซ์, ธันเดอร์แมกซ์, .... ธาตุรอง/ธาตุเสริม มัลติแชมป์ .... (089) 144-1112
http://www.bkgmax.com/kaset/product.html


กระผม พันโทวีระ ใจหนักแน่น (คิม ซา กัสส์) เป็นผู้ดำเนินรายการ

เช่นเคย รายการเรา 1188 ฝากข้อความ-ฝากคำถาม-ฝากข่าว ที่ (081) 913-4986 โทรศัพท์เข้ารายการคุยกันสดๆ ออกอากาศ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน (02) 888-0881 และอินเตอร์เน็ต เกษตรลุงคิมดอทคอม เว้บนี้ ถาม 1 บรรทัด ตอบ 1 หน้า ถนัดช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นตามอัธยาศัย นักรบไม่ว่ากัน THANK YOU ....

----------------------------------------------------------------------------------

บ่น :

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191017184301746
โครงการหลวง สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช. ปัจจุบันโครงการหลวงได้ผลิตชีวภัณฑ์ รวม 12 ชนิด แบ่งเป็น
ชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคพืช 5 ชนิด กำจัดแมลง 7 ชนิด และมีสารชีวภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์ม่า น้ำหมักสมุนไพร และเชื้อรากำจัดแมลง
-----------------------------------------------------------------------------------

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_87501
พืชสมุนไพรไล่แมลง…ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์. อาจารย์แสงเดือน อินชนบท สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้.... สำหรับผู้ที่กำลังใช้หรือต้องการใช้พืชสมุนไพร ต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่า การใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นวิธีการสำเร็จรูปที่จะช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของศัตรูพืชได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้สมุนไพรในรูปแบบนี้แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การกลับไปหาวิธีการสร้างสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด
---------------------------------------------------------------------------------

http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G1/G1_03.pdf http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G1/G1_03.pdf
พืชสมุนไพรกำจัดแมลง.
----------------------------------------------------------------------------------

http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/2011004.html http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/2011004.html
การใช้สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
---------------------------------------------------------------------------------

http://www.servicelink.doae.go.th/webpage/book%20PDF/pest/p006.pdf
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพร.
---------------------------------------------------------------------------------

http://thaifarmer.lib.ku.ac.th/f/aadef6d79fccb7aa2fb69e0d6e22d8aaa03ffe0ef6956aa8d1f9ef8e633093d5.pdf
คณะทำงาน KM สำนักงำนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ..... พืชสมนุไพรไล่แมลง
--------------------------------------------------------------------------------

www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2015&pid=2033
การวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช.
พรรณีกา อัตตนนท์, ธนิตา ค่ำอำนวย, ภัควรินทร์ ศานติธีรโรจน์, ศิริพร สอนทำโก, รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา, ธิติยาภรณ์ อุดมศิลป์ และปิยวดี พิศาลรัตนคุณ

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร :
โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีขอบเขตการวิจัยคือวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดจากว่านน้ำ และศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน้ำ สะ เดา และหางไหล ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน้ำ สะเดา และหางไหล วิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช และ.....
-------------------------------------------------------------------------------

http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/download/year6-issue1-2557/p_39.pdf
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6(1) : 39-47 (2557) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

1. Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thung Yai, Nakhon Si Thammarat 80240, Thailand.

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 2 Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thung Song, Nakhon Si Thammarat 80110, Thailand. * ผู้นิพนธ์ประสานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): r_kanit@hotmail.com ผลของสารสกัดจากสภาพแห้งของเมล็ดสะเดา (Azadirachta sp.) เมล็ดน้อยหน่า (Annona sp.) รากหนอนตายหยาก (Stemona sp.) และรากหางไหล (Derris sp.) ................ การเตรียมสารสกัดเมล็ดสะเดาและสารสกัดเมล็ด น้อยหน่า การเตรียมสารสกัดรากหนอนตายหยากและสาร สกัดรากหางไหล
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.edoae.doae.go.th/herb%20protect_16-07-2008.pdf
โครงการเสริมทักษะรอบรู้ทางการเกษตร เรื่อง การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง พืชสมุนไพรนั้นมีการนำมาใช้ประโยชน์กันมานาน โดยนำส่วนต่างๆ มาใช่ไล่และกำจัดศัตรู พืช ดังนี้
1. ดอก เช่น ดาวเรือง เบญจมาศ
2. ผล เช่น มะเดื่อป่า พลับป่า มังคุด
3. เมล็ด เช่น สะเดา สบู่ดำ ชัยพฤกษ์
4. หัวและราก เช่น หางไหล กลอย ขิง ข่า ขมิ้นชัน
5. ลำต้นและเปลือก เช่น แค พะยอม ตะไคร้ สลัดได .....
---------------------------------------------------------------------------------

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/feb18/ala.htm
พิฆาตหญ้าด้วยสารจากแบคทีเรีย ....

-------------------------------------------------------------------------------

www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G1/G1_22.pdf
สารกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเร่ง พด.5 …

ฯลฯ....อัตราการใช้ (ในพื้นที่ 1 ไร) 
กรณีที่วัชพืชขึ้นหนาแน่นใช้สารกำจัดวัชพืชอัตรา 30-50 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจางกับน้ำเท่ากับ 1:1 กรณีวัชพืชขึ้นไม่หนาแน่นใช้สารกำจัดวัชพืชอัตรา 20 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจางกับน้ำเท่ากับ 1:5 ..... ฯลฯ
-------------------------------------------------------------------------------


จาก : (062) 176-25xx
ข้อความ : ขอให้ผู้พันต่อสู้เพื่อสารสมุนไพรต่อไป เอาความจริงและประโยชน์ของสมุนไพรสู้กับสารเคมีให้ได้..

จาก : (089) 882-61xx
ข้อความ : ทำไมราชการบางหน่วยต่อต้านสารสมุนไพรการเกษตร ไม่เข้าใจ..

จาก : (090) 723-46xx
ข้อความ : อยากเห็นพวกเราเข้ามาคอมเมนต์บ้าง..

จาก : (092) 982-64xx
ข้อความ : ซื้อหนังสือหัวใจเกษตรไทย ได้ที่ไหน..

งานส่งเสริมแบบ ไม่ W. (WHO WHAT WHEN WHERE WHY) มีแต่ H. (HOW TO) วิธีทำ .... คัดลอกจากหนังสือ “หัวใจเกษตรไท มินิ” ....

เทคนิค เทคโนโลยี การเกษตร เพื่อ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเนื้องาน :

LAZY ECONOMIC แปลตามตัวอักษร เศรษฐกิจแบบขี้เกียจ แปลตามความรู้สึก เศรษฐกิจแบบ เทคนิค/เทคโนฯ
* เทคนิค คือ วิธีการ ....
* เทคโนฯ คือเทคโนโลยี คือ หลักวิชาการ ....
จากงานวิจัยเข้าสู่สไตล์ แบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน-มาตรฐานโรงงาน-มีหลักวิชาการรองรับ เสริม/เติม/เพิ่ม/บวก ด้วย คิด-วิเคราะห์-เปรียบเทียบ-ฟันธง-ทำใช้-ทำขาย-ทำแจก....

สมการสารสมุนไพร (ย่อ) :
ยาถูก + ใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ยาผิด + ใช้ถูก = ไม่ได้ผล
ยาผิด + ใช้ผิด = ไม่ได้ผล ยกกำลังสอง
ยาถูก + ใช้ถูก = ได้ผล ยกกำลังสอง

สมการสารสมุนไพร (พิสดาร) :
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวศัตรูพืชถูก + วิธีทำถูก + ชนิดพืชถูก + ระยะใช้ถูก + วิธีใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวศัตรูพืชถูก + วิธีทำถูก + ชนิดพืชผิด +ระยะใช้ผิด + วิธีใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวศัตรูพืชถูก + วิธีทำผิด + ชนิดพืชผิด + ระยะใช้ผิด + วิธีใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวศัตรูพืชผิด + วิธีทำผิด + ชนิดพืชผิด + ระยะใช้ผิด + วิธีใช้ผิด = ไม่ได้ผล
ตัวสมุนไพรผิด+ตัวศัตรูพืชผิด+วิธีทำผิด+ชนิดพืชผิด+ระยะใช้ผิด+วิธีใช้ผิด = ไม่ได้ผล ยกกำลัง 6
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวศัตรูพืชถูก + วิธีทำถูก + ชนิดพืชถูก + ระยะใช้ถูก + วิธีใช้ถูก=ได้ผล ยกกำลัง 6

เปรียบเสมือนยาคน :
ตัวสมุนไพรผิด + ตัวโรคผิด + วิธีทำผิด + ระยะใช้ผิด + วิธีใช้ผิด =ไม่ได้ผล
ตัวสมุนไพรถูก + ตัวโรคถูก + วิธีทำถูก + ระยะใช้ถูก + วิธีทำถูก = ได้ผล

ถอดสมการ :
ตัวสมุนไพร .......... ชื่อ (ภาษาพื้นบ้าน ภาษาวิชาการ), ราก หัว ต้น เปลือก ใบ ดอก
วิธีทำ ................ ต้ม = เผ็ดร้อนเย็น, หมัก = เบื่อเมา, กลั่น = กลิ่น

ตัวศัตรูพืช :
หนอน ............... ออกหากินกลางวัน/กลางคืน, อยู่ภายใน/ภายนอกพืช
แมลง ................ ปากกัด/ปากดูด/วางไข่/พาหะ
โรคมีเชื้อ ............ รา/แบคทีเรีย/ไวรัส
โรคไม่มีเชื้อ …....... ขาดสารอาหาร, ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเพาะปลูก ไม่เหมาะสม
วงจรชีวิต ............ เกิด กิน แก่ เจ็บ ตาย ขยายพันธุ์, เกิดในดินโตในดิน/โตบนต้นพืช
พาหะ ............... เคลื่อนที่เอง ผู้อื่นนำพา
ฤดูกาล ............. ร้อน หนาว ฝน ชื้น แห้ง สภาพแวดล้อม
ช่วงเวลาระบาด ..... ช่วงเจริญเติบโตของพืช
ชนิดพืชเป้าหมาย ... (แหล่งอาหารของศัตรูพืช)
วิธีใช้ ............... ฉีดพ่น เวลา ถี่/ห่าง ป้องกัน/กำจัด
ผล ....... ตายทันที, ตายช้าๆ หยุดกินอาหาร, ขยายพันธุ์ต่อไม่ได้ (ไม่ลอกคราบ ไข่ฝ่อ), ไล่ (ไม่เข้าหาพืช)

หลักการและเหตุผล :
- การใช้สมุนไพร "ป้องกัน/กำจัด" ศัตรูพืชมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ.... (อียิปต์ : ภาพหินแกะ สลักในปีรามิด....สารคดีเนชั่นแนล จีโอกร๊าฟฟิกส์))

- แมลงกลางวันมองเห็นพืชเป้าหมายขณะเคลื่อนที่ด้วยการ "มองเห็น" ถ้ามีสารเคลือบใบหรือส่วนต่างของพืชให้เป็นมันวาว จะทำให้ภาพการมองเห็นของนัยน์ตาของแมลงผิดเพี้ยนไป จนทำให้แมลงเข้าใจผิดว่านั้นไม่ใช่พืชเป้าหมายที่ต้องการจึงเลี่ยงไปหาที่อื่นแทน (นัยน์ตาของแมลงมีเลนส์ 200,000 เลนส์ ลูกนัยน์ตาของแมลงจึงกลอกกลิ้งไปมาไม่ได้ หรืออยู่นิ่งตลอดเวลา แต่สามารถมอง เห็นได้จากเลนส์ใดเล็นส์หนึ่งนั่นเอง / สารคดีดิสคัฟเวอรี่)

- แมลงกลางคืนเคลื่อนที่เข้าหาพืชเป้าหมายด้วยประสาท “ดมกลิ่น” ถ้ามีกลิ่นอื่นซึ่งไม่ใช่กลิ่นของพืชเป้าหมาย แมลงก็จะไม่เข้าหาพืชเป้าหมายนั้น แต่จะค้นหาพืชเป้าหมายจากแหล่งอื่นต่อ ไป .... (ประสาทการรับรู้กลิ่นของแมลงสูงกว่าคน 600,000 เท่า, ประสาทสัมผัสของสุนัข สูงกว่าคน 200,000 เท่า / สารคดี ดิสคัฟเวอรี่)

- แมลงหายใจทางผิวหนัง ถ้าผิวหนังถูก “แป้งหรือฝุ่น” เคลือบคลุม จะหายใจไม่ออกแล้ว
ตายได้
- หนอนกออ้อย เกิดและแพร่ระบาดได้ดีเมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆ .... (นักวิชาการนิคารากัว)

- พืชที่อวบอ้วน เนื้ออ่อนนุ่ม กว่าปกติเพราะได้รับไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพืชอายสั้น ฤดูกาลเดียว หนอน/แมลง ชอบมาก แต่หากได้รับแม็กเนเซียม สังกะสี เนื้อจะแข็งแน่น หนอน/แมลงจึงไม่ชอบ ....(สมาคมสังกะสีเพื่อการเกษตรโลก)

- ต้นข้าวที่ได้รับไนโตรเจน (ยูเรีย) มากเกิน หนอน/แมลง จะเข้าทำลายมาก ในขณะที่ข้าวได้รับซิลิก้า (ในฟาง/หินภูเขาไฟ) ต้นจะแข็งแกร่ง หนอน/แมลง ไม่เข้าทำลาย (สถาบันวิจัยข้าวโลก / IRRI)

- หนอนและแมลง รู้และชอบที่จะเข้าทำลายพืชที่อ่อนแอมากกว่าพืชที่สมบูรณ์แข็งแรง และเชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดในพืชที่ไม่สมบูรณ์หรืออ่อนแอได้ดีและเร็วกว่าในพืชที่สมบูรณ์แข็งแรง... (สารคดีดิสคัพเวอรี่)

- ประเทศไทยนำเข้าสารเคมียาฆ่าแมลง ปีละ 75,000 ล้าน (นักท่องเที่ยวสิงค์โปร์ : ข่าว นสพ. สิงค์โปร์ อ้างข้อมูลจากกระทรวงพาณิชไทย) จึงทำให้สงสัยว่า ประเทศไทยทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร

- เมื่อ 10 ปีที่ เยอรมันมุ่งค้นคว้าวิจัยเรื่องสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรป้องกัน/กำจัดศัตรูพืชอย่างมาก โดยนำ เข้าสะเดาจากอินเดีย ปีละ 50,000 ตัน นำเข้าหางไหลจากอินโดนีเชีย ปีละ 30,000 ตัน นำเข้าหนอนตายหยากจากไทย ปีละ 30,000 ตัน .... ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เป็นเอกสารตำราภาษต่างๆ ทั่วโลก 17 ภาษา ยกเว้นภาษาไทย

……………………………………………………………………………………………………….
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©