-
++kasetloongkim.com++ Forums-viewtopic-การฝึกอบรมการเกษตรของลุงคิม
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
MySite.com :: ดูกระทู้ - การฝึกอบรมการเกษตรของลุงคิม
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การฝึกอบรมการเกษตรของลุงคิม

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Tonypong
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 22/07/2009
ตอบ: 11

ตอบตอบ: 07/08/2009 4:59 pm    ชื่อกระทู้: การฝึกอบรมการเกษตรของลุงคิม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียนลุงคิมที่เคารพ

ปัจจุบันลุงคิมเปิดอบรมเฉพาะเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ อยากขอให้
ลุงคิมเปิดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่
อยากเข้ารับการอบรม แต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการอยู่ จึงยังไม่มีโอกาสได้เข้ารับการ
อบรมโดยลุงคิม ผมเชื่อว่ายังมีบุคคลทั่วไปอีกจำนวนไม่น้อยที่
อยากเข้ารับการอบรมแบบนี้ โดยหวังจะได้รับการถ่ายทอดความ
รู้ทางการเกษตรจากลุงคิม เพื่อนำไปปรับปรุงการเกษตรที่ตนเอง
ทำอยู่ หรือเพื่อเปลี่ยนอาชีพที่ทำอยู่เป็นเกษตรกรเมื่อตนเอง
มีโอกาส

ผมจึงขอร้องต่อลุงคิม โปรดไห้การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปปีละ
1 หรือ 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ลุงคิมเห็นว่าพอเพียงต่อการให้ความ
รู้ที่พวกเขาจะนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เท่าที่ลุงคิมจะสะดวก โดยเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแต่ลุงคิมจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลุงคิมจะกรุณาจัดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป
และคาดหวังว่าจะได้เห็นประกาศการฝึกอบรมจากลุงคิมในบอร์ดนี้

ด้วยความเคารพ

Tonypong
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Aorrayong
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 869

ตอบตอบ: 07/08/2009 9:01 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน...คุณTonypong

ที่ผ่านมาเป็นเวลาถึง 10 ปีแล้วที่ลุงคิมมีความมุ่งมั่นในการอบรม
การเกษตรให้แก่บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นใคร
เจตนารมย์เพียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่อย่าง
มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร ลุงคิมลงทุนลงแรงและคาดหวัง
กับการอบรมแต่ละครั้งมาก

ถ้าคุณ Tonypong มีโอกาสไปที่ไร่กล้อมแกล้ม คุณTonypong
จะเห็นอัฒจันทร์ที่นั่งสำหรับผู้เข้าอบรมประมาณ 50 คน รวมทั้ง
กระดานฉายสไลด์อีก 3-4 ชุด บางหน่วยงานเบิกงบประมาณมา
200,000 บาท เพื่อพาสมาชิกมาดูงานก่อน กลับถามว่าลุงคิมคิ
ดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ลุงคิมบอกว่าแล้วแต่จะให้ งานนั้นถ้าจำไม่
ผิดลุงคิมได้ค่าเหนื่อยมา 700 บาท


ผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่สามารถนำเอาแนวทางที่ลุงคิมถ่ายทอด
ไปปฏิบัติได้จริง อาจเป็นเพราะสาเหตุนี้กระมังที่ทำให้ลุงคิมรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีความสามารถในการถ่าย ทอดวิชาความรู้ให้คนอื่น
จนกระทั่งลุงคิมมีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ
"แรงจูงใจ" ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการหลักสูตรการพัฒนา
เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นร่วมกับสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น
2,000 คน การเป็นวิทยากรพิเศษคราวนี้ทำให้ลุงคิมได้มองเห็น
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้พื้นฐานทางวิชาการมาบ้างและมีทัศนคติที่ดีในการสืบทอด
อาชีพเกษตรกร ของพ่อแม่ พวกเราเป็น 20 คนใน 2,000 คน ที่
มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่ไร่กล้อมแกล้มจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเรา
สามารถจะพูดได้เต็มปากว่า ลุงคิมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้พวก
เราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ถ้าถึงวันหนึ่งที่ลุงคิม มั่นใจว่า
วิชาความรู้ที่ถ่ายทอดไม่ได้สูญเปล่าเหมือนเช่นเคยอีกต่อไป
วันนั้นลุงคิมคงรู้ว่า "อะไรคือความฝันของลุงคิม"
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Pitipol
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: 22/07/2009
ตอบ: 332
ที่อยู่: 114/2 ม.11 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

ตอบตอบ: 07/08/2009 9:45 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอเสนอความคิดเห็นครับ

ผมคิดว่า ลุงคิมไม่ได้เปิดอบรมแต่เฉพาะเกษตรกรคลื่นลูก
ใหม่ครับผม คนทั่วไปไม่ใช่เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ลุงคิมก็
สอนครับ ขอเพียงให้คุณรวมกลุ่มกันให้ได้ ทำตัวให้ว่าง
ซัก 3 วันเป็นอย่างน้อย และเอาหัวใจที่อยากจะพัฒนา
ตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ โทรนัด
ลุงคิมว่าพร้อมไปอบรมวันไหนแค่นั้นก็พอแล้วครับ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกษตรคลื่นลูกใหม่ประมาณ 2000 คน
ใน 2 ปี เคยได้ยินลุงคิมบอกว่าไปไร่กล้อมแกล้มแค่ประมาณ
20 คนเท่านั้นเอง ที่พวกผมไปได้ก็ด้วยเหตุผลด้านบน ไม่ใช่
เหตุผลว่าเป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ผลที่ได้จากการอบรม
เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ก็คือ พวกผมรวมตัวกันได้แค่นั้นเอง

ที่พวกผมไปที่ไร่กล้อมแกล้มกับทางกลุ่ม เรื่องหลักๆ แล้ว
ที่ลุงคิมสอนคือ

1.สอนให้เกษตรพึ่งตนเองด้วยการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยและ
ฮอร์โมน

2.การลดแรงงานคนและประหยัดเวลาด้วยระบบสปริงเกลอร์

ที่จะสอดแทรกตลอดคือ การสร้างแรงจูงใจ การเปลี่ยนความ
คิดและทัศนคติที่ถูกต้อง

เรื่องหลักๆ 2 เรื่องนั้นหากคุณไปเดี๋ยวๆ ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม
ไปที่รวมใจกันไปจริงๆ คุณจะทำไหวเหรอครับ มันเป็นการ
สอนทำปุ๋ยระดับสูงจริงๆ สอนลึกถึงธาตุทางเคมี แล้วจะทำ
ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆ ถึงจะรู้ส่วนผสม แต่คุณจะหาวัตถุดิบก็
ยากแล้ว เครื่องมือก็ต้องซื้อต้องสร้างขึ้นมา และเหตุผลอีก
ร้อยพัน ที่จะทำให้การอบรมจบ ก็จบกัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อ
ผู้สอนก็เหนื่อยเปล่า ผู้เรียนก็เสียเวลาเปล่า

อีกทั้งขนาดพวกผมไปกัน 3 วัน 3 คืนเต็ม ลุงคิมยังสอนไม่
ได้ถึง 10% ของความรู้ลุงคิมเลยครับ แล้วคนทั่วไปจะได้
กันซักเท่าไรกัน

คุณคิดเหรอว่าคนทั่วไป เขาจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไร่กล้อม
แกล้มกลับไปสานต่อ เพราะสิ่งที่ลุงคิมต้องการคือให้ที่ไร่
กล้อมแกล้มเป็นจุดเริ่มต้นในการนับ 1 ให้ได้แค่นั้นจริงๆ

แล้วสิ่งที่ลุงคิมทำก็ไม่ได้หวังในเงินทอง ลุงคิมสอนพวก
ผมตั้งแต่เช้าตรู่ยันพระอาทิตย์ตก พูดไม่หยุด ยืนสอนจน
ต้องเอาเท้ามาแช่น้ำ ลุงคิมไม่ได้เก็บเงินพวกผมซักบาท
แถมยังให้พี่ชาติ(คนดูแลสวน)เอาผลไม้มาให้กิน มีกาแฟ
มีน้ำเย็นๆ บริการไว้ให้ตลอด

ผมว่า "ใจแลกใจ" ครับ ถึงน่าจะมาเรียนและคุ้มค่ากับหยาด
เหงื่อผู้สอน

"มาเพื่อหวังจะได้ ก็จะไม่ได้อะไรกลับไป"

เกษตรกรมือใหม่
โอ ระยองครับผม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์ เข้าชมเว็บไซต์ MSN
mangotree
สาวดอง
สาวดอง


เข้าร่วมเมื่อ: 13/07/2009
ตอบ: 95

ตอบตอบ: 07/08/2009 11:00 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รวมกลุ่มติดต่อ ไปพบลุงที่ไร่สิครับ ลุงจะได้ ประกาศการฝึกอบรมจากลุงคิมในบอร์ดนี้

และคุณก็จะได้เห็น วิชาการเกษตรลุงคิมน่ะ ไม่ได้โม้วววว Wink
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Shark
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 04/08/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 08/08/2009 12:06 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อย่าทรมาณคนแก่เลย ระวังบาปน่ะครับ ผมคิดว่า ถ้าความรู้
อยู่ที่ลุงคิมคนเดียว ลุงคิมก็แย่แน่ๆ คนที่มีโอกาสได้ไปเรียน
กับลุงคิม ควรจะมาสอนต่อ

คนที่ต้องการเรียนรู้ ผมว่ามีอีกเยอะแยะ เป็นร้อย เป็นพัน เป็น
หมื่นหรือ อาจจะถึงแสนก็ได้ เพราะฉะนั้น คนที่ไปเรียนช่วงแรกๆ
ควรจะเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งเรียนให้เข้าใจ วิเคระห์
ให้ได้ เพื่อที่จะได้ช่วยลุงคิมสอนต่อ หรือคิดค้นปุ๋ย ฮอร์โมน
หรืออื่นๆ เพื่อพัฒนาวงการเกษตรของไทย

ไม่ไช่ ให้นกแก้วนกขุนทองไปเรียน
ไปเรียนมา ก็จดจำอย่างเดียว


แรงไปปรึป่าวเนี่ยะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
pomphet
สาวดอง
สาวดอง


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 29
ที่อยู่: อ.ฝาง

ตอบตอบ: 08/08/2009 5:37 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณ Tonypong อยู่ที่ไหนล่ะครับ ลองหากลุ่มดูซิครับ
ผมจะได้ไปด้วย ไปหลาย ๆ คนจะได้ช่วยกันเก็บเกี่ยว
ความรู้จากลุงคิมครับ ส่วนผมอยู่ อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ครับ อยากไปเรียนรู้จากลุงคิมเหมือนกัน แต่
ไม่อยากไปคนเดียว เพราะกลัวว่าลุงจะเหนื่อยและเสีย
เวลากับการมาสอนคนแค่คนเดียว ร่วมกลุ่มได้เมื่อไหร่
บอกผมด้วยนะครับ


ผมจะไปด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
somchai
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 1290

ตอบตอบ: 08/08/2009 8:00 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ คุณ อาสันติสุข หรือ Tonypong
วัยเพียง 60 ปลายๆ มีความต้องการเรียนรู้ อยากไปอบรมกับ
ลุงที่ไร่ ทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ได้ทำการเกษตรแบบเต็มตัว
อาจจะเป็นความชอบ ความต้องการของแก ผมเห็นแกเดิน
ไปถามกับลุงว่า .....เปิดอบรมเมื่อไร บอกผมด้วยนะครับ ....

ลุงตอบตามสไตล์ของลุงว่า....ไม่ทราบครับ...แกก็เดินออกมา
ตอนกลับ บ้าน แกบอกกับผมว่า อย่าลืมบอกด้วยหากมีการอบรม
เมื่อไรให้แจ้งแกด้วย วันนี้ที่ วัดส้มเกลี้ยง แกคงไปพบกับ
คาราวานที่นั่นแล้วครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Tonypong
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 22/07/2009
ตอบ: 11

ตอบตอบ: 09/08/2009 5:33 am    ชื่อกระทู้: การฝึกอบรมการเกษตรของลุงคิม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน ผู้สนใจที่จะทำเกษตรกรรมที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้

ผมเป็นผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมการเกษตรแบบของลุงคิม และได้แจ้งความประสงค์นี้ให้ลุงคิมทราบแล้ว การที่ผมจะไปขอรับการฝึกอบรมเพียงคนเดียวคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการรบกวนและผลาญเวลาอันมีค่าของลุงคิม จึงอยากรวบรวมบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้และประสงค์อยากได้รับความรู้ในการทำการเกษตรจากลุงคิม กรุณาให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เพื่อที่ผมจะได้ประสานกับทุกท่าน หากมีจำนวนพอสมควร ( ในความคิดเห็นของผมควรจะไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ) ผมจะได้เรียนต่อลุงคิมเพื่อขอให้ลุงคิมเปิดให้การอบรมและประสานกับทุกคนในรายละเอียดการฝึกอบรมต่อไป

ผมชื่อ สันติสุข บุลยเลิศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 573 4339

มีผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ คุณ Pomphet (ภาษาไทยน่าจะชื่อว่าคุณ ป้อมเพ็ชร ) จาก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผิดถูกอย่างไรกรุณาทักท้วงด้วย และโปรดให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วย เพื่อที่ผมจะได้ประสานการฝึกอบรมกับคุณได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
pomphet
สาวดอง
สาวดอง


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 29
ที่อยู่: อ.ฝาง

ตอบตอบ: 09/08/2009 8:38 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถูกต้องแล้วครับคุณอาสันติสุข ผมชื่อป้อมเพชรครับ เบอร์โทรศัพท์ครับ 086-461-8238
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Linda
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 15/08/2009
ตอบ: 15

ตอบตอบ: 15/08/2009 11:28 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อบรมกับลุงคิมที่ไหนคะ จังหวัดอะไร สนใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ Laughing
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Aorrayong
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 869

ตอบตอบ: 15/08/2009 1:36 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณLinda

การอบรมจัดที่ไร่กล้อมแกล้ม บ้านเขาช่อง ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โดยเน้นการปฏิบัติ แล้วเสริมด้วยหลักวิชาการ สังเกตุที่เมนู
หลัก นั่นคือ หัวข้อที่ลุงคิมสอน คำแนะนำสำหรับคุณ Linda อยากให้ศึกษา
ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร

อ่านบทความที่ลุงคิมเขียนทั้งที่เว็บไซต์นี้และที่http://www.newwavefarmer.com/forum/index.php?board=1.0
หรือที่http://www.kaset4you.com/forum/index.php#1

รวมทั้งติดตามฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ พล ปตอ. AM 594 เวลา 08.00 -
09.00 น .และ เวลา 20.00 - 20.30 น. ลองศึกษาแนวคิดของลุงคิมว่าตรง
กับทัศนคติของเราหรือเปล่า

ลองดูนะคะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Chainat
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 17/08/2009
ตอบ: 5

ตอบตอบ: 17/08/2009 3:50 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถึง พี่อ้อครับและสวัสดีลุงคิมครับ
ผม..มารายงานตัวครับ ผมคนนึงที่ชื่นชมและแอบติดตามผลงาน,ศึกษาองค์ความรู้ซึ่งลุงคิมเผยแพร่ในเว็บไซต์
มาโดยตลอด ต้องขอบอกเลยว่าลึกและละเอียดมากที่เดียว(โดนใจผมมากๆ มีทั้งหลักการและเหตุผล)
มีประโยชน์มากๆ แต่ถ้าเพียงแต่ผมอ่าน อ่าน อ่าน อย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือทำ มันก็เท่านั้นแหละ จริงมั๊ย?
ผมเพิ่งกลับมาทำนาได้ 3 คราวเองครับ ทำนาเพียง 7 ไร่ อยู่ จ.ชัยนาท ครับ เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่เผาฟาง
ใช้ปุ๋ยหมักมูลวัวควาย ทำฮอร์โมนเอง หลังจากไปเข้าอบรมจากศูนย์เกษตรต่างๆ แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็น
ไปตามที่คาดหวังไว้ จึงต้องหาข้อผิดพลาดหาความรู้เพิ่มเติมจนมาพบเว็บลุงคิม(ซึ่งผมน่าจะเจอก่อนหน้านี้)
คราวแรก ใส่ปุ๋ยหมักมูลวัวควาย 2-300 กระสอบ ปรากฏว่า หญ้าขึ้นเต็มท้องนาเลย ต้องย่ำ หมักดินใหม่
(เหมือนทำปุ๋ยพืชสดเลย อิอิ ต้องบอกก่อนหน้านี้ให้เค้าเช่าทำนาปุ๋ยเคมีมาตลอด 20 ปีเลยเ ดินแย่มากมีแต่ทรายเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่)
คราวที่สอง ได้ข้าวมา 50 ถังต่อไร่ (ต้นทุน 2000 บาท/ไร่ ก็โอเคนะได้กำไรมานิดหน่อย ข้าวราคาดีเกวียนละหมื่น )
คราวที่สาม ครั้งล่าสุด ได้ข้าวมา 80 ถังต่อไร่ (ต้นทุน 2500บาท/ไร่ ก็ได้กำไรมาไม่มาก ราคาข้าวเหลือเกวียนละแปดพัน อืม!)
ตอนนี้พยายามลดต้นทุนอยู่มีหลายเรื่องที่อยากปรึกษาลุงคิม (เรื่องวางระบบสปริงเกอร์ในนาข้าว) จึงอยากไปอบรมที่ไร่จังเลย
เพราะอยากใช้วลีที่ว่า “กูทำมากับมือ” ขอสมัครไปด้วยคนนึงนะครับ ขอบพระคุณคุณลุงคิมเป็นอย่างสูงครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Aorrayong
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 869

ตอบตอบ: 17/08/2009 6:27 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สวัสดีค่ะ น้องยศ

รอฟังข่าวละกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11557

ตอบตอบ: 18/08/2009 6:52 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เปิดไป หน้าแรก - เมนูหลัก - นา ข้าว" แล้วค่อยๆ อ่าน อ่านทีละหัวข้อวิธีทำนาข้าว......อ่านให้ครบทุกหัวข้อวิธีทำนาข้าว จากนั้นเลือกเอาเฉพาะข้อดีของแต่ละวิธีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

และ คอยติดตามข่าวความคืบหน้า "นาข้าวที่ไร่กล้อมแกล้ม" ถึงวันนี้อายุกล้า 10 วัน เห็นผลชัดเจนมาก

ตั้งใจจะเขียนแนวทางเกษตร FARMER CENTER สำหรับ "นาข้าว" โดยเฉพาะ ตรวจสอบตัวเองแล้ว ความขยันยังไม่เกิดเลย


ลุงคิมครับผม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Chainat
หนาวดึ่ง
หนาวดึ่ง


เข้าร่วมเมื่อ: 17/08/2009
ตอบ: 5

ตอบตอบ: 20/08/2009 4:21 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณคุณลุงที่ชี้แนะครับ
ตอนนี้ผมขอศึกษาทฤษฎีไปก่อน
แล้วค่อยขอไปฝึกภาคปฏิบัติที่ไร่กล้อมแกล้มนะคร้าบ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kimzagass
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 12/07/2009
ตอบ: 11557

ตอบตอบ: 20/08/2009 6:08 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฝึกเรื่อง "นาข้าว" ฝึกยังไง ยังหาแนวหลักสูตรไม่ได้เลย

วันนี้ นาข้าวไร่กล้อมแกล้ม อายุ 10 วันแล้ว เขียวดีมากเมื่อเทียบกับแปลงข้างเคียงที่ดำพร้อมกัน เพราะฉนั้น ถ้าจะฝึกเรื่องนาข้าว ก็ต้องไปวันนี้ หรือวันอื่นวันที่มีโปรแกรมปฏิบัติบำรุงต่อข้าว

แผนการปฏิบัติบำรุงวันนี้ :

1......เมื่อข้าวอายุ 20-25 วัน (ปกติต้อง 30 วัน) คาดว่ากล้าคงโตพอแล้วสำหรับการให้ ฮอร์โมนน้ำดำ ครั้งที่ 1 แล้วจะให้ต่อๆไปทุก 5-7 วัน

2..... เนื่องจากแปลงนาอยู่ในบริเวณลุ่มที่สุดของพื้นนาบริเวณนั้น คาดว่าคงระบายน้ำออกให้เหลือพอแฉะหน้าดินไม่ได้ และเชื่อว่าน้ำคงระดับเหนือตาตุ่ม หรือครึ่งหน้าแข้งตลอดเวลา กรณีนี้จะทำให้ต้นข้าวเจริญทางสูงมากกว่าทางข้าง......ต้นข้าวสูง = รวงสั้น และล้ม

แนวทางแก้ไข :
เมื่อต้นข้าวสูงถึงระดับหัวเข่า แม้จะยังไม่ถึงระยะตั้งท้อง จะให้ ฮอร์โมนไข่ไต้หวัน หรือ สูตรสะสมตาดอก สูตรใดสูตรหนึ่ง หรือทั้งสองสูตรสลับครั้งกัน จนกว่าข้าวจะออกรวง ทั้งนี้เพื่ออาศัยพลังของ 0-52-34 ในฮอร์โมนไข่ หรือ 0-42-56 ในสูตรสะสมตาดอก ช่วยลดการเจริญเติบโตทางสูง แล้วเจริญทางข้างและอั้นตาดอกแทน

นี่คือส่วนหนึ่งของแผนเตรียมแก้ปัญหาล่วงหน้า


คอยติดตามข่าว ถ้าสนใจไปฝึกดู
ลงคิมครับผม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
somchai
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 1290

ตอบตอบ: 21/08/2009 1:11 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฝึกอย่างไร จึงจะได้ผล

ฝึกกี่วันถึงจะทราบผล

อาชีพเกษตรกร(นาข้าว) ต้องมาสนใจกันจริงๆสักครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีนะ หลายๆคนอาจจะคิด มันก็ไม่ได้แตกต่างจาก ที่เคยๆทำกันมาเท่าไร แต่หากทำแล้ว สามารถลดต้นทุนการผลิตลงมาได้ สัก40-50% นั่นก็คือ กำไรเพิ่ม40-50% เช่นกัน

ผมเองยังอยากไปทุกๆอาทิตย์ด้วยซ้ำไป หากไม่ติดในอาชีพการงาน(บางครั้งไปแล้วไม่ตรงกับการให้ ปุ๋ย)

หลังจากฝึกอบรม จากลุงเป็นขั้นเป็นตอนในการผลิตแล้ว ผมจะย้อนกลับไปดู ขั้นตอน ในการปฏิบัติ การให้สารอาหาร ทุกๆครั้ง และเปรียบเทียบ จดบันทึกไว้ทุกๆเรื่อง ทั้งหมดในทุกๆอาทิตย์ จนกว่าจะถึงเก็บเกี่ยว และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ก็นำบันทึกมา หาเหตุผลถึงความเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไร แล้วนำมาปฎิบัติกับส่วนของเรา

ในส่วนดิน อาจจะต่างกัน แต่หากปรับปรุงบำรุงดินคล้ายๆกัน ให้สารอาหารคล้ายๆกัน ผลผลิตที่ได้อาจจะต่างกันก็ไม่เป็นไร แต่สิ่งสำคัญ ต้นทุนลด เท่าๆกัน เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ


ผมเห็นด้วยกับแนวคิด คุณ Chainat ที่อยากทำระบบน้ำในนาข้าว หากทำน้อยไร่ ความคิดแผลงๆแต่สร้างสรรค์แบบนี้ ชอบครับ

สมชาย กลิ่นมะนาว บ้างครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Aorrayong
หาวด้า
หาวด้า


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 869

ตอบตอบ: 27/08/2009 11:12 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

kimzagass บันทึก:

ตั้งใจจะเขียนแนวทางเกษตร FARMER CENTER สำหรับ "นาข้าว" โดยเฉพาะ ตรวจสอบตัวเองแล้ว ความขยันยังไม่เกิดเลย


ลุงคิมครับผมลุงคิมคะ" FARMER CENTER " ในความหมายหรือคำจำกัดความ ของลุงคิม เป็นไปในแนวทางใดคะ?
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©